MODUL 4 MENJAWAB PERSOALAN TERHADAP ISLAM

Write your awesome label here.

CIRI-CIRI KURSUS

  • Author: Global UNITY Network
  • Jumlah masa: 3 jam 54 min
  • Jumlah Video: 32 Video
  • Kuiz: 7 Latihan
  • Aktiviti: 4 Tugasan

GAMBARAN KESELURUHAN KURSUS

Silibus pengajaran teknik-teknik berkesan bagaimana menjawab persoalan-persoalan yang lazim ditanya oleh non-Muslim terhadap Islam

SIJIL DISERTAKAN

Sijil akan disertakan setelah anda melayari kesemua video-video dalam kursus Dawanity ini dan menyelesaikan semua aktiviti-aktiviti yang perlu anda lakukan.

Modul 4 : Menjawab Persoalan Terhadap Islam

Dalam Modul 4 ini anda akan fokus kepada bagaimana menjawab persoalan-persoalan daripada non-Muslim. Anda akan didedahkan dengan pendekaran, kaedah-kaedah, formula-formula dan tip-tip menjawab soalan. Juga anda akan diberikan contoh soalan-soalan lazim yang biasanya ditanya oleh non-Muslim 

Pendekatan Praktikal

Aplikasi DAWANITY yang dibawakan oleh Global UNITY Network ini merupakan salah satu strategi untuk memelihara keamanan, keharmonian dan kesalingan menghormati antara umat Islam dengan umat beragama lain.

Berorientasikan Dakwah Harmoni

Membudayakan dakwah secara harmoni kepada Non-Muslim merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rahmat dan kasih sayang Islam kepada seluruh alam

Video Interaktif

Kursus DAWANITY akan menjadikan pembelajaran dakwah non-Muslim secara harmoni disampaikan dengan video-video interaktif yang efektif dan sistematik.

Topik-topik Pengisian Modul 4

Barisan Tenaga Pengajar

Write your awesome label here.

Bro Shah Kirit 

Presiden
Write your awesome label here.

Bro Hanif Jalil

Pengurus Pembangunan Modul dan Latihan

Write your awesome label here.

Bro Hafizi Radzi

Pegawai Dakwah