MODUL 2 : MENERANGKAN ISLAM

Write your awesome label here.

CIRI-CIRI KURSUS

  • Author: Global UNITY Network
  • Jumlah Masa: 2 Jam 3 min
  • Jumlah Video: 20 video
  • Kuiz: 6 latihan
  • Aktiviti: 4 tugasan

GAMBARAN KESELURUHAN KURSUS

Silibus pengisian bagaimana menerangkan Islam dengan lebih mudah, efektif dan efisien

SIJIL DISERTAKAN

Sijil akan disertakan setelah anda melayari kesemua video-video dalam kursus Dawanity ini dan menyelesaikan semua aktiviti-aktiviti yang perlu anda lakukan.

Modul 2 : Menerangkan Islam

Dalam modul ini, kita akan fokus kepada bagaimana menerangkan Islam kepada non-Muslim. Anda akan belajar bagaimana pendekatan dan istilah-istilah Islam yang sesuai kepada non-Muslim. Dan anda juga akan belajar bagaimana menerangkan Rukun Islam dan Rukun Iman untuk pengetahuan non-Muslim 

Pendekatan Praktikal

Aplikasi DAWANITY yang dibawakan oleh Global UNITY Network ini merupakan salah satu strategi untuk memelihara keamanan, keharmonian dan kesalingan menghormati antara umat Islam dengan umat beragama lain.

Berorientasikan Dakwah Harmoni

Membudayakan dakwah secara harmoni kepada Non-Muslim merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rahmat dan kasih sayang Islam kepada seluruh alam

Video Interaktif

Kursus DAWANITY akan menjadikan pembelajaran dakwah non-Muslim secara harmoni disampaikan dengan video-video interaktif yang efektif dan sistematik.

Topik-topik Pengisian Modul 2

Barisan Tenaga Pengajar

Write your awesome label here.

Bro Shah Kirit 

Presiden
Write your awesome label here.

Bro Hanif Jalil

Pengurus Pembangunan Modul dan Latihan

Write your awesome label here.

Bro Hafizi Radzi

Pegawai Dakwah